alpinorestaurant.pl

kuchnia polska a angielska

kuchnia polska a angielska

Kolekcja Podatek od druku i publikacji wzrastała od 1999 do 2005. Rekordy w ocenie Wojewódzkiego i Urzędu Skarbowego (PATO) prowincji Bulacan wykazały, że ilość kolekcji czterokrotnie w ciągu pierwszego półrocza 2005 do P121.1 T z jego 1999 wartość P15.4 T. Średnia kolekcji od 1999 do 2001 roku jest P16.9 T. Przez wiele lat od 2002 do 2004 roku, średnio kolekcja jest P49.8 T; w pierwszym półroczu 2005 roku, średnia jest zbiorem P64.07 T. Podatek od franczyzy w 1999 roku wyniosła P3.4 M, co znajduje odzwierciedlenie w zapisach Pato; ale ta sama kwota wzrosła sześciokrotnie w ciągu pierwszego półrocza 2005 roku w P21.6 M. Średnia kolekcja dla 1999 do 2001 wynosi 24 milionów pesos. Przez wiele lat od 2002 do 2004 roku, średnia kolekcja jest 40,06 mln pesos. Na pierwszym półroczu 2005 roku średnia wynosi P21.6 M.

Zmienne ruchy w kolekcji podatku zawodowej od 1999 do w pierwszym półroczu 2005 roku są odzwierciedlone w zapisach Pato, od 1999 do 2001 roku średnia kolekcja P1.11 M. W latach od 2002 do 2004 roku, średnia kolekcja jest P1 0,57 M. A dla pierwszego półrocza 2005 roku, średnia jest P1.32 M.

Kolekcja podatku rozrywki od 1999 do 2005 roku była zgodna co znajduje odzwierciedlenie w zapisach Pato. Od 1999 do 2001 roku, średnia kolekcja była P2.56M. To samo średnio uzyskano w latach od 2002 do 2004 roku , choć zmniejszyła się w pierwszym kwartale 2005 roku o łącznej kolekcji tylko P2.4M. amnestia podatkowa były oferowane przez właścicieli uciekać z Pato, ale efekt był minimalny. Właściciele Resort nie zgodził się, dlaczego charakter ich działalności został sklasyfikowany jako rozrywki. Począwszy od ostatniego spisu, o 119 Ośrodek prowadzi działalność na terenie województwa, z których wiele odmawiają przestrzegania zasad podatkowych realizowanych przez samorząd. Dyskusja przy okrągłym stole były i są obecnie prowadzone tak, że obwód może osiągnąć porozumienia kompromisu z właścicieli tych firm ośrodka.

– autor artykułu